Text version - Jump to menu - Hide columns - Site map - Panel
Menu:  Records 


Polish records top10

Polish Totals top50 Records Records top10

1. Warm Up

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish14,092011-06-09
2.Morgan [SPEED] Polish14,092011-06-28
3.Kowal [EF] Polish14,102009-07-13
4.badyl Polish14,112013-03-15
5.Ramzi [GF] Polish14,152005-10-10
6.Korab [FaF] Polish14,152006-01-30
7.jblaze Polish14,152011-07-15
8.Riven [FaF] Polish14,162006-11-27
9.Pawq [IEM] Polish14,162011-01-19
10.Pascal Polish14,162012-08-09

2. Flat Track

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish15,192015-07-25
2.Korab [FaF] Polish15,262006-01-30
3.Morgan [SPEED] Polish15,272012-03-27
4.badyl Polish15,292013-05-07
5.Kowal [EF] Polish15,462009-07-13
6.jblaze Polish15,492012-06-24
7.Riven [FaF] Polish15,622006-11-27
8.XXX2 [APC] Polish16,112006-01-30
9.Pawq [IEM] Polish16,132016-10-01
10.Ramzi [GF] Polish16,182004-12-07

3. Twin Peaks

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish17,562016-11-28
2.Kowal [EF] Polish17,862009-07-13
3.Pascal Polish17,882012-09-09
4.jblaze Polish17,932012-06-23
5.Morgan [SPEED] Polish17,942010-09-19
6.eFse7en [APC] Polish17,972007-11-07
7.badyl Polish17,972013-06-23
8.Rhino Polish17,982009-07-13
9.Riven [FaF] Polish18,052008-05-12
10.Pawq [IEM] Polish18,052011-01-19

4. Over and Under

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish30,002011-06-09
2.Kowal [EF] Polish30,102009-07-13
3.Pascal Polish30,182012-09-18
4.badyl Polish30,292013-09-09
5.Ramzi [GF] Polish30,392005-10-10
6.jblaze Polish30,402016-07-13
7.Morgan Polish30,512009-07-13
8.Rhino Polish30,562008-05-12
9.Riven [FaF] Polish30,582008-05-12
10.Pawq [IEM] Polish30,622011-01-27

5. Uphill Battle

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish20,022016-09-20
2.jblaze Polish20,182016-09-08
3.Morgan [SPEED] Polish20,272011-07-08
4.Riven [FaF] Polish20,382008-05-12
5.badyl Polish20,382013-11-10
6.Pawq [IEM] Polish20,392014-07-23
7.Kowal [EF] Polish20,462009-07-13
8.Pascal Polish20,572012-10-20
9.wjelo [WMX] Polish20,712008-05-12
10.Korab [FaF] Polish20,912006-11-27

6. Long Haul

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish31,052011-06-09
2.Morgan [SPEED] Polish31,192010-09-19
3.freak [FRC] Polish32,112002-09-01
4.badyl Polish32,192014-02-07
5.Kowal [EF] Polish32,272009-07-13
6.Ramzi [GF] Polish32,402004-09-26
7.Rhino Polish32,492006-01-08
8.Pascal [TiF] Polish32,542009-07-13
9.Riven [FaF] Polish33,092006-11-27
10.Pawq [IEM] Polish33,152011-01-19

7. Hi Flyer

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.jblaze Polish30,452016-09-11
2.Mielz Polish30,612011-06-09
3.Morgan [SPEED] Polish31,242011-05-14
4.badyl Polish33,472014-02-13
5.Ramzi [GF] Polish33,872004-12-07
6.Kowal [EF] Polish33,892009-07-13
7.Korab [FaF] Polish34,532006-01-30
8.Riven [FaF] Polish34,762008-05-12
9.Pawq [IEM] Polish34,882011-02-12
10.Pascal Polish34,912012-10-27

8. Tag

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Pascal [TiF] Polish20,992009-07-13
2.Mielz Polish20,992011-06-09
3.Kowal [EF] Polish21,022009-07-13
4.Morgan [SPEED] Polish21,132010-09-19
5.badyl Polish21,142014-10-26
6.Rhino Polish21,242005-09-04
7.jblaze Polish21,362014-10-17
8.Riven [FaF] Polish21,382008-05-12
9.Pawq [eem] Polish21,502009-07-13
10.Ramzi [GF] Polish21,522004-10-17

9. Tunnel Terror

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish55,832011-01-25
2.Kowal [EF] Polish56,302009-07-13
3.Mielz Polish56,652011-06-09
4.Pawq [IEM] Polish58,312016-09-28
5.jblaze Polish58,552014-10-17
6.Pascal Polish58,752010-08-20
7.Ramzi [GF] Polish58,862005-11-27
8.badyl Polish58,872014-11-09
9.Riven [FaF] Polish59,972008-05-12
10.Rhino Polish1:02,512006-08-27

10. The Steppes

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan Polish11,152009-07-13
2.Mielz Polish11,262011-06-09
3.Kowal [EF] Polish11,362009-07-13
4.jblaze Polish11,752014-10-17
5.badyl Polish11,852016-04-11
6.Korab [FaF] Polish12,162006-01-30
7.Riven [FaF] Polish12,222006-11-27
8.Pawq [IEM] Polish12,402016-05-10
9.Ramzi [FC] Polish12,862004-08-23
10.freak [FRC] Polish12,992002-09-15

11. Gravity Ride

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish23,492011-06-09
2.Kowal [TiF] Polish24,162007-11-07
3.Korab [FaF] Polish24,182006-01-30
4.badyl Polish24,282016-04-12
5.Pawq [IEM] Polish24,312016-09-30
6.Riven [FaF] Polish24,682008-05-12
7.Ramzi [GF] Polish24,982004-12-07
8.Morgan [SPEED] Polish25,022010-09-19
9.mysza88 [APC] Polish25,522006-02-26
10.ZiuteK [FRC] Polish25,552003-04-08

12. Islands in the Sky

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish20,792011-06-09
2.Morgan [SPEED] Polish21,212010-09-19
3.Kowal [EF] Polish21,342008-05-12
4.badyl Polish21,422016-04-18
5.Korab [FaF] Polish21,632006-01-08
6.Ramzi [GF] Polish22,032004-12-07
7.Rhino Polish22,042005-09-04
8.ZiuteK [FRC] Polish22,252003-04-08
9.jblaze Polish22,422013-02-01
10.Riven [FaF] Polish22,552008-05-12

13. Hill Legend

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish14,022012-04-25
2.Kowal [EF] Polish14,372009-07-13
3.Morgan [SPEED] Polish14,422012-04-19
4.badyl Polish15,152016-04-23
5.Riven [FaF] Polish16,122006-11-27
6.Ramzi [GF] Polish16,492004-12-07
7.Korab [FaF] Polish16,662006-11-27
8.jblaze Polish16,812013-01-15
9.Pascal Polish17,192015-08-09
10.Randy [FC] Polish17,282004-08-10

14. Loop-de-Loop

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish17,832011-06-09
2.Kowal [EF] Polish17,942008-05-12
3.Morgan Polish18,052009-07-13
4.badyl Polish18,172016-04-24
5.Korab [FaF] Polish18,202006-11-27
6.Pascal [TiF] Polish18,202009-07-13
7.jblaze Polish18,202016-09-06
8.freak [FRC] Polish18,252002-12-02
9.ZiuteK [FRC] Polish18,272002-07-31
10.Ramzi [GF] Polish18,272004-12-07

15. Serpents Tale

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish51,482012-07-24
2.Morgan [SPEED] Polish53,182012-07-23
3.Kowal [EF] Polish54,702009-07-13
4.Riven [FaF] Polish58,762008-05-12
5.Rhino Polish58,912009-07-13
6.Ramzi [GF] Polish59,052005-10-10
7.jblaze Polish1:00,822013-01-15
8.Korab [FaF] Polish1:00,872006-01-30
9.Pawq [IEM] Polish1:05,532011-01-19
10.Randy [FC] Polish1:05,692004-08-10

16. New Wave

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish1:23,542011-12-06
2.Morgan [SPEED] Polish1:29,012010-09-19
3.Kowal [TiF] Polish1:29,212007-11-07
4.jblaze Polish1:29,502014-10-23
5.Ramzi [GF] Polish1:30,732004-12-07
6.Riven [FaF] Polish1:32,222006-11-27
7.Randy [FC] Polish1:32,412004-08-10
8.Pascal [TiF] Polish1:32,432009-07-13
9.ZiuteK [FRC] Polish1:32,602003-04-08
10.Pawq [IEM] Polish1:33,312011-02-12

17. Labyrinth

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish52,762014-10-05
2.Kowal [EF] Polish54,562009-07-13
3.Morgan Polish55,622009-07-13
4.jblaze Polish55,852012-11-19
5.Ramzi [GF] Polish56,002004-10-17
6.Pawq [IEM] Polish56,642011-01-19
7.ZiuteK [FRC] Polish57,032002-07-31
8.Rhino Polish57,282008-05-12
9.Riven [FaF] Polish57,422007-11-07
10.marian Polish57,582010-08-08

18. Spiral

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish44,782013-06-25
2.Ramzi [GF] Polish45,012005-11-27
3.Kowal [EF] Polish45,112009-07-13
4.Morgan [SPEED] Polish45,512010-09-19
5.jblaze Polish45,512016-09-08
6.Pascal Polish45,582012-11-25
7.ZiuteK Polish45,602002-02-24
8.badyl Polish45,702012-03-03
9.Rhino Polish45,942005-10-30
10.Randy [FC] Polish46,002004-08-10

19. Turnaround

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Kowal [EF] Polish37,502009-07-13
2.Pawq [IEM] Polish37,572016-10-29
3.Mielz Polish37,922011-06-09
4.Ramzi [GF] Polish38,132005-10-10
5.Riven [FaF] Polish38,382008-05-12
6.Morgan [SPEED] Polish38,512010-09-19
7.Pascal [TiF] Polish39,642009-07-13
8.Korab [FaF] Polish39,682006-01-30
9.jblaze Polish39,772013-01-17
10.Randy [FC] Polish39,962004-08-10

20. Upside Down

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish59,742012-12-13
2.Kowal [EF] Polish1:01,622009-07-13
3.jblaze Polish1:02,052016-09-19
4.Morgan Polish1:02,792009-07-13
5.Riven [FaF] Polish1:03,042008-05-12
6.Ramzi [GF] Polish1:04,062004-12-07
7.mysza88 [APC] Polish1:06,262006-04-03
8.Pascal Polish1:06,322012-12-01
9.badyl Polish1:06,352012-03-06
10.Randy [FC] Polish1:06,572004-08-10

21. Hangman

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish14,502015-06-21
2.Morgan [SPEED] Polish14,542010-09-19
3.Kowal [TiF] Polish14,652007-11-07
4.Rhino Polish14,692008-05-12
5.ZiuteK [FRC] Polish14,702003-04-08
6.Ramzi [GF] Polish14,742004-12-07
7.Pawq [IEM] Polish14,812012-11-13
8.Riven [FaF] Polish14,892006-11-27
9.Kirios Polish14,922003-06-12
10.mysza88 [APC] Polish14,922006-02-26

22. Slalom

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish38,952011-06-09
2.Kowal [EF] Polish39,532009-07-13
3.Pascal Polish39,812012-12-17
4.Morgan [SPEED] Polish39,922010-09-19
5.Pawq [IEM] Polish40,072012-11-16
6.jblaze Polish40,232016-09-11
7.Ramzi [GF] Polish40,262004-11-14
8.Randy [FC] Polish40,792004-08-10
9.Rhino Polish40,932005-09-04
10.ZiuteK [FRC] Polish41,422003-04-08

23. Quick Round

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish36,072011-10-13
2.Kowal [EF] Polish37,512008-05-12
3.Morgan [SPEED] Polish38,352010-09-19
4.Pascal Polish39,552010-10-05
5.Riven [FaF] Polish39,882008-05-12
6.jblaze Polish40,032011-08-07
7.Ramzi [GF] Polish40,102004-11-14
8.Korab [FaF] Polish40,952003-08-03
9.Pawq [IEM] Polish41,622011-01-19
10.mysza88 [APC] Polish41,912006-04-03

24. Ramp Frenzy

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish42,762014-10-22
2.Morgan [SPEED] Polish44,502010-09-19
3.Kowal [EF] Polish45,622009-07-13
4.Korab [FaF] Polish54,142006-11-27
5.mysza88 [APC] Polish54,572006-07-06
6.Pascal Polish54,702013-01-05
7.Ramzi [GF] Polish54,992004-09-26
8.jblaze Polish55,492013-01-15
9.Pawq [IEM] Polish56,092011-01-19
10.Riven [FaF] Polish56,482006-11-27

25. Precarious

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish24,172014-02-09
2.Rhino Polish24,732005-10-30
3.Kowal [EF] Polish24,822009-07-13
4.Morgan [SPEED] Polish24,842010-09-19
5.ZiuteK [FRC] Polish25,142002-07-31
6.Riven [FaF] Polish25,322006-11-27
7.Randy [FC] Polish25,332004-08-10
8.Ramzi [FC] Polish25,332004-08-23
9.jblaze Polish25,372013-01-15
10.Ramza [FRC] Polish25,452002-08-18

26. Circuitous

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish21,532021-06-01
2.Morgan [SPEED] Polish22,192011-08-05
3.Kowal [EF] Polish22,762009-07-13
4.Pascal [TiF] Polish23,792009-07-13
5.Korab [FaF] Polish23,972006-11-27
6.Pawq [IEM] Polish24,522012-10-19
7.jblaze Polish24,702013-01-16
8.Ramzi [GF] Polish24,812004-09-26
9.Riven [FaF] Polish24,912008-05-12
10.Ramza [FRC] Polish24,992004-09-10

27. Shelf Life

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish35,132010-09-19
2.Kowal [EF] Polish35,322009-07-13
3.Ramzi [GF] Polish35,832005-10-10
4.Mielz Polish35,872011-06-09
5.Korab [FaF] Polish36,532006-01-08
6.Randy [FC] Polish36,632004-08-10
7.Rhino Polish36,722005-09-04
8.jblaze Polish37,202011-08-27
9.Ulo [FRC] Polish37,212005-05-29
10.badyl Polish37,252012-04-17

28. Bounce Back

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish49,862012-03-13
2.Morgan [SPEED] Polish50,942011-04-26
3.jblaze Polish51,982012-06-25
4.Kowal [EF] Polish52,092009-07-13
5.Ramzi [GF] Polish52,302004-09-26
6.Korab [FaF] Polish52,432006-01-08
7.Riven [FaF] Polish53,032008-05-12
8.Pascal [TiF] Polish53,102009-07-13
9.ZiuteK [FRC] Polish53,242002-07-31
10.Pawq [IEM] Polish53,282011-06-12

29. Headbanger

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish42,982013-06-24
2.Morgan [SPEED] Polish43,142011-08-22
3.Kowal [EF] Polish45,772009-07-13
4.jblaze Polish46,062014-06-15
5.mysza88 [APC] Polish46,492006-07-06
6.Ramza [FRC] Polish47,722004-09-10
7.Ramzi [GF] Polish47,902004-09-26
8.Riven [FaF] Polish48,842006-11-27
9.Pascal Polish49,132013-06-17
10.marian Polish49,192010-08-30

30. Pipe

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish28,002020-07-30
2.ZiuteK [FRC] Polish33,292003-04-06
3.jblaze Polish33,292012-06-24
4.Kowal [EF] Polish33,372009-07-13
5.Ramzi [GF] Polish33,382004-11-14
6.Randy [FC] Polish33,462004-08-10
7.Pascal [TiF] Polish33,542009-07-13
8.badyl Polish33,582012-04-25
9.Rhino Polish33,602006-08-27
10.Morgan Polish33,602009-07-13

31. Animal Farm

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Kowal [EF] Polish1:15,712009-07-13
2.Morgan [SPEED] Polish1:16,082011-01-25
3.Mielz Polish1:17,762011-06-09
4.jblaze Polish1:19,732013-01-17
5.Ramzi [GF] Polish1:21,842004-11-14
6.badyl Polish1:22,562012-05-08
7.Riven [FaF] Polish1:23,242006-11-27
8.Randy [FC] Polish1:23,572004-08-10
9.mysza88 [APC] Polish1:25,282006-02-26
10.Pawq [IEM] Polish1:26,452011-01-19

32. Steep Corner

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish42,652011-06-09
2.Morgan [SPEED] Polish42,712011-01-25
3.Kowal [EF] Polish43,432008-05-12
4.Pascal [TiF] Polish43,582009-07-13
5.Ramzi [GF] Polish43,632004-11-14
6.Rhino Polish43,882004-11-14
7.Riven [FaF] Polish43,982006-11-27
8.Randy [FC] Polish44,002004-08-10
9.ZiuteK [FRC] Polish44,092003-04-08
10.badyl Polish44,092012-05-13

33. Zig-Zag

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish59,232011-01-25
2.Mielz Polish59,772011-06-09
3.Kowal [TiF] Polish1:02,242007-11-07
4.Pascal Polish1:06,282010-10-26
5.Ramzi [GF] Polish1:06,812004-10-17
6.jblaze Polish1:08,802013-01-10
7.Korab [FaF] Polish1:09,132006-11-27
8.Riven [FaF] Polish1:10,222008-05-12
9.freak [FRC] Polish1:12,112003-05-05
10.Randy [FC] Polish1:13,532004-08-10

34. Bumpy Journey

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish36,862011-06-15
2.Rhino Polish37,182008-05-12
3.Kowal [TiF] Polish37,232007-11-07
4.Korab [FaF] Polish37,442006-11-27
5.Morgan [SPEED] Polish37,462010-09-19
6.Ramzi [GF] Polish37,692004-11-14
7.Randy [FC] Polish37,942004-08-10
8.jblaze Polish38,112011-10-17
9.badyl Polish38,142012-06-05
10.Pawq [IEM] Polish38,222011-01-19

35. Labyrinth Pro

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish2:11,602018-04-24
2.Morgan [SPEED] Polish2:18,032011-07-20
3.Kowal [EF] Polish2:22,542009-07-13
4.jblaze Polish2:23,802013-01-17
5.Ramzi [GF] Polish2:25,702004-12-07
6.Riven [FaF] Polish2:34,362008-05-12
7.Ulo [FRC] Polish2:35,252005-05-05
8.Korab [FaF] Polish2:35,462006-11-27
9.Rhino Polish2:35,602008-05-12
10.Pawq [IEM] Polish2:36,212011-01-19

36. Fruit in the Den

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish57,842012-08-20
2.Mielz Polish58,762011-06-09
3.Kowal [EF] Polish58,872009-07-13
4.Ramzi [GF] Polish59,772004-10-17
5.jblaze Polish1:00,302013-01-17
6.Rhino Polish1:00,762008-05-12
7.Ulo [FRC] Polish1:01,702005-05-05
8.Pawq [IEM] Polish1:01,892011-01-19
9.Riven [FaF] Polish1:01,912006-11-27
10.Korab Polish1:02,062003-05-23

37. Jaws

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish54,792010-09-19
2.Mielz Polish55,172011-06-09
3.Kowal [TiF] Polish55,892007-11-07
4.Korab [FaF] Polish56,502006-01-30
5.Ramzi [GF] Polish56,562004-11-14
6.jblaze Polish56,872013-01-15
7.Riven [FaF] Polish57,672006-11-27
8.Randy [FC] Polish58,122004-08-10
9.Pascal Polish58,122010-08-25
10.ZiuteK [FRC] Polish58,562002-07-31

38. Curvaceous

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Pawq [IEM] Polish29,412016-10-04
2.Mielz Polish29,602011-06-09
3.Kowal [TiF] Polish30,142007-11-07
4.Morgan [SPEED] Polish30,222010-09-19
5.Ramzi [GF] Polish31,062005-10-10
6.badyl Polish32,072012-06-25
7.Ramza [FRC] Polish32,402004-09-10
8.Randy [FC] Polish32,452004-08-10
9.Rhino Polish33,542008-05-12
10.Ulo [FRC] Polish33,552005-05-05

39. Haircut

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish38,362019-08-10
2.Morgan [SPEED] Polish40,832010-09-19
3.jblaze Polish41,212016-09-11
4.Kowal [EF] Polish41,392009-07-13
5.Ramzi [GF] Polish42,632005-10-10
6.Riven [FaF] Polish43,662008-05-12
7.badyl Polish44,052012-07-02
8.Rhino Polish44,572004-11-14
9.ZiuteK [FRC] Polish44,962002-07-31
10.Randy [FC] Polish45,312004-08-10

40. Double Trouble

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Pawq [IEM] Polish1:24,102016-10-10
2.Morgan [SPEED] Polish1:24,542010-09-19
3.Mielz Polish1:24,552011-06-09
4.Kowal [EF] Polish1:25,852009-07-13
5.Ramzi [GF] Polish1:26,702004-11-14
6.jblaze Polish1:27,862011-11-10
7.badyl Polish1:27,972012-07-08
8.Pascal Polish1:28,112010-08-10
9.Randy [FC] Polish1:28,142004-08-10
10.Rhino Polish1:28,782006-02-26

41. Framework

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish38,552011-09-19
2.Morgan [SPEED] Polish38,942011-08-29
3.Kowal [EF] Polish39,482009-07-13
4.Ramzi [GF] Polish39,662005-11-27
5.Korab [FaF] Polish40,132003-10-05
6.badyl Polish40,242012-07-21
7.mysza88 [APC] Polish40,352006-02-26
8.jblaze Polish40,432016-09-08
9.Rhino Polish40,682005-10-30
10.Riven [FaF] Polish40,702006-11-27

42. Enduro

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish48,072012-11-20
2.Mielz Polish48,212011-06-09
3.Kowal [EF] Polish48,772009-07-13
4.Pawq [IEM] Polish49,042016-10-27
5.jblaze Polish49,622013-03-12
6.Ramzi [GF] Polish49,832005-10-10
7.badyl Polish51,142012-07-25
8.Randy [FC] Polish51,302004-08-10
9.Rhino Polish51,572006-08-27
10.Riven [FaF] Polish52,092008-05-12

43. He He

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish56,272012-11-28
2.Morgan [SPEED] Polish57,632010-09-19
3.Kowal [EF] Polish57,922009-07-13
4.jblaze Polish58,292012-07-23
5.Ramzi [GF] Polish58,552004-11-14
6.Rhino Polish59,342006-08-27
7.Pawq [IEM] Polish59,372011-01-19
8.Riven [FaF] Polish59,442006-11-27
9.Randy [FC] Polish59,612004-08-10
10.Korab [FaF] Polish59,772003-08-03

44. Freefall

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish11,542014-01-27
2.Kowal [TiF] Polish11,752007-11-07
3.Ramzi [GF] Polish11,762004-11-14
4.jblaze Polish11,842011-06-09
5.Riven [FaF] Polish12,162008-05-12
6.badyl Polish12,172012-07-26
7.Morgan Polish12,232008-05-12
8.freak [FRC] Polish12,442002-11-17
9.Randy [FC] Polish12,482004-08-10
10.Ulo [FRC] Polish12,542005-05-05

45. Sink

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish32,772011-06-09
2.Pawq [IEM] Polish32,792016-05-09
3.Kowal [EF] Polish32,802009-07-13
4.Morgan [SPEED] Polish32,812012-12-11
5.Rhino Polish32,852008-05-12
6.Ramzi [GF] Polish32,982004-11-14
7.Riven [FaF] Polish33,032008-05-12
8.jblaze Polish33,092013-03-19
9.ZiuteK [FRC] Polish33,192002-07-31
10.badyl Polish33,202012-08-15

46. Bowling

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish56,182010-09-19
2.Kowal [EF] Polish56,692009-07-13
3.Mielz Polish58,832011-06-09
4.jblaze Polish59,302013-01-16
5.Ramzi [GF] Polish1:03,992004-09-26
6.Riven [FaF] Polish1:04,722008-05-12
7.mysza88 [APC] Polish1:04,902006-02-26
8.badyl Polish1:05,112012-08-18
9.ZiuteK [FRC] Polish1:05,412002-07-31
10.Rhino Polish1:08,352006-08-27

47. Enigma

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish19,132019-08-10
2.Ramzi [GF] Polish19,692004-11-14
3.badyl Polish19,722012-10-23
4.Morgan [SPEED] Polish19,742012-07-24
5.Kowal [EF] Polish19,822008-05-12
6.jblaze Polish19,902012-07-23
7.Riven [FaF] Polish20,082008-05-12
8.Ramza [FRC] Polish20,412004-09-10
9.Korab [FaF] Polish20,572006-01-30
10.MichaLit [OoK!] Polish21,242004-10-17

48. Downhill

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish47,002010-09-19
2.Mielz [SPEED] Polish48,442014-12-14
3.Korab [FaF] Polish48,932006-01-30
4.Kowal [EF] Polish50,092009-07-13
5.jblaze Polish50,772013-01-14
6.Ramzi [GF] Polish51,352004-11-14
7.Pascal Polish51,662010-08-04
8.Riven [FaF] Polish51,702006-11-27
9.mysza88 [APC] Polish52,502006-04-03
10.Rhino Polish53,052006-02-26

49. What the Heck

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Kowal [EF] Polish38,952008-05-12
2.Mielz Polish39,112011-06-09
3.jblaze Polish39,362013-03-14
4.Morgan Polish39,522009-07-13
5.Ramzi [GF] Polish40,202004-11-14
6.Rhino Polish41,092009-07-13
7.Pascal [TiF] Polish41,192009-07-13
8.Randy [FC] Polish41,262004-08-10
9.ZiuteK [FRC] Polish41,662003-04-08
10.freak [FRC] Polish41,772002-11-24

50. Expert System

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz Polish53,922011-06-09
2.Kowal [EF] Polish54,842009-07-13
3.Morgan [SPEED] Polish55,212010-09-19
4.Ramzi [GF] Polish56,082004-11-14
5.jblaze Polish56,802013-01-16
6.Korab [FaF] Polish57,362006-11-27
7.Pascal [TiF] Polish57,872009-07-13
8.Randy [FC] Polish58,102004-08-10
9.Riven [FaF] Polish58,492006-11-27
10.Rhino Polish59,462005-01-17

51. Tricks Abound

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish42,632012-06-15
2.Morgan [SPEED] Polish43,692011-07-30
3.Kowal [EF] Polish44,072008-05-12
4.Ramzi [GF] Polish44,722005-10-10
5.Korab [FaF] Polish44,842006-11-27
6.Pascal Polish44,942012-11-02
7.jblaze Polish45,312013-01-14
8.Riven [FaF] Polish45,532008-05-12
9.Randy [FC] Polish45,552004-08-10
10.XXX2 [APC] Polish45,792006-01-30

52. Hang Tight

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish24,762014-04-27
2.Kowal [EF] Polish25,092009-07-13
3.Riven [FaF] Polish25,352008-05-12
4.Pascal [TiF] Polish25,422009-07-13
5.Rhino Polish25,732008-05-12
6.Kuj2 [TiF] Polish25,762008-05-12
7.Morgan Polish25,802009-07-13
8.Ramzi [GF] Polish25,852004-11-14
9.jblaze Polish25,932012-02-18
10.Korab [FaF] Polish25,982006-11-27

53. Hooked

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Mielz [SPEED] Polish16,942015-01-20
2.Morgan [SPEED] Polish17,242012-02-02
3.Kowal [EF] Polish17,432009-07-13
4.mysza88 [APC] Polish17,442006-04-03
5.jblaze Polish17,532013-01-14
6.XXX2 [APC] Polish17,542006-01-30
7.Rhino Polish17,592006-02-26
8.Ramzi [GF] Polish17,602004-11-14
9.Randy [FC] Polish17,872004-08-10
10.Pawq [IEM] Polish17,952011-01-19

54. Apple Harvest

Pos.KuskiNat.TimeUpdated
1.Morgan [SPEED] Polish1:16,852011-07-08
2.Mielz [SPEED] Polish1:17,952011-08-01
3.Kowal [EF] Polish1:19,582009-07-13
4.Ramzi [GF] Polish1:36,522004-12-07
5.jblaze Polish1:37,292013-01-14
6.mysza88 [APC] Polish1:39,742006-05-15
7.Riven [FaF] Polish1:40,962008-05-12
8.Pascal [TiF] Polish1:41,542009-07-13
9.Korab [FaF] Polish1:42,152006-11-27
10.Randy [FC] Polish1:42,402004-08-10

¬ NOTE

This website (Moposite) has been in hibernation since c. 2006.

Still active parts:

 1. WR table
 2. Across WR table
 3. Special levels NEW
 4. Mopolauta forum
 5. Archive


Elsewhere:

 1. Speedrun (34:21,73) NEW (54/54 WR)
 2. Elma Online (EOL)
 3. History of Elasto Mania (1995-2018)
 4. Official website
 5. Multi WR
 6. Discord chat and #across (IRCnet)
 7. Total times list (inactive)

2024-01-11

- +

¬ Menu (2006)


- +

¬ Panel

U:
P:

Register - Forgot password?


- +

¬ Tools

Date: 22. Apr 2024
Time: 10:12 UTC

- +

¬ Headlines


¬ Total Times


(clear)

¬ Single Times

(clear)

¬ Information

The lists are updated every Sunday. Because of cheat programs, only times driven in EOL are accepted.